Meer nieuwe klanten of collega's en betere resultaten? Begin dan bij je bestaande klanten en collega's.

Wij ontwikkelen en activeren marketingstrategieën op basis van data, onderzoek en gezond verstand en leren organisaties groeien vanuit de kracht van ambassadeurschap van klanten en collega's.

Lees verder
Wij zijn Raaker

Wij geloven dat jij zelf kunt bepalen wanneer en hoe jouw klanten over jou praten. En dat elk contact daarom raaker dan raak moet zijn.

Wij onderzoeken, meten, weten, activeren, inspireren, borgen, presenteren en delen. Alles moet raak zijn. Elk moment. Elk contact. En liefst: raaker dan raak. Vandaar Raaker. Met meer dan tien jaar ervaring in de marketing. En met één specialisme: mond-tot-mond-marketing.

Wij zijn Raaker

Onderzoek toont aan dat liefst 64% van alle marketeers het erover eens is dat mond-tot-mondreclame de meest effectieve marketing is. Tegelijkertijd zegt maar 6% (!) dat ze deze vorm van marketing beheersen en actief bedrijven.

Onderzoek toont aan dat liefst 64% van alle marketeers het erover eens is dat mond-tot-mondreclame de meest effectieve marketing is. Tegelijkertijd zegt maar 6% (!) dat ze deze vorm van marketing beheersen en actief bedrijven.

Marketing die niet voelt als marketing

Wij hebben van mond-tot-mondmarketing ons specialisme gemaakt. Wij willen tot die 6% van de marketeers behoren die dit vak wél onder de knie heeft. Wat wij concreet doen? Heel simpel: Wij helpen jou om marketing te bedrijven die niet als marketing voelt! Om te zorgen dat mensen vol overtuiging over jou gaan praten.

Dat doen we met je hele team, omdat wij vinden dat marketing te belangrijk is om alleen aan marketeers over te laten. Pas dan gaan mensen vol overtuiging over je praten. En dat is wat we willen bereiken.

Onze aanpak

Onze aanpak

Onze aanpak is trapsgewijs. Wij onderzoeken klantgedrag door het gesprek aan te gaan. Wij verzamelen data op de beslissende momenten in die klantreis. En wij zetten die data om in acties, zowel intern als extern.

Die acties hebben meer doelen: zorgen dat klanten blijven, dat ze meer uitgeven dan ze al deden, dat de mond-tot-mondreclame meetbaar toeneemt en dat nieuwe klanten (of medewerkers) zich aandienen.

Onze aanpak

Van bedrijf
naar merk

De basis voor een doordachte strategie vormen we door scherpe keuzes te maken in (merk)waarden, doelen, markten, doelgroepen en boodschappen.

Wat doen we?
(Marketing)strategie
Merkstrategie en positionering
Propositie ontwikkeling
OKR-methodiek

Van data
naar inzicht

We verzamelen, filteren, verrijken en analyseren data om klanten te segmenteren, marketing te personaliseren en effectiviteit van acties te meten en verbeteren.

Wat doen we?
Data analyse
Klantsegmentatie
Persona ontwikkeling

Van klant
naar fan

Op basis van onderzoek onder doelgroepen ontwikkelen we ideeën, verbeteracties en implementeren we middelen om hen op de juiste momenten te raken.

Wat doen we?
Klantreisoptimalisatie
Diepte interviews en klantpanels
NPS onderzoek
Activatiecampagnes

Van medewerker
naar ambassadeur

Aan de slag. In teams. We zetten ideeën om in acties, trainen medewerkers, stimuleren ambassadeurschap en werken samen aan de uitvoering van marketingacties.

Wat doen we?
Marketingcampagnes
Borging binnen teams, via training en begeleiding
Werven, trainen en begeleiden van marketeers (via BRIGHTN)

Zorg dat het raak is!

Mond-tot-mondreclame is de beste marketing die er bestaat. Elke ondernemer en elk onderzoek zal dat bevestigen. Dan weet je dus waar jouw sleutel ligt naar het realiseren van jouw ambities: bij je bestaande klanten... Zorg dus dat elk contact raak is. En liever nog: RAAKER DAN RAAK!

Waar wij raaken

Quote

"Alles wat we doen, heeft maar één doel: prikkelen!"

"Mond-tot-mond-reclame is alles. Dat geldt voor iedere ondernemer, maar zeker in de horeca, waar alles om beleving draait. Je kunt wel zelf roepen dat je een prachtige zaak hebt – zo hard mogelijk, zodat je je collega’s overstemt – maar alleen als je klanten dat zeggen (of dat enthousiast roepen zelfs) is dat geloofwaardig. Om dat verder te stimuleren, hebben we met Raaker een gastenreis gemaakt: alle kritische contactmomenten hebben we in kaart gebracht. Van daaruit hebben we acties uitgezet, die ieder maar één doel hebben: prikkelen! Zorgen dat mensen over je praten."

't Zusje - Peter Smits

Quote

"Wij stimuleren mond-tot-mond-reclame door verwachtingen te blijven overtreffen."

"Het gros van onze klanten komt via mond-tot-mond-reclame bij ons terecht. Dat meten we. Dat aandeel wordt alleen maar groter. Klanten zijn namelijk kritischer dan ooit in de retail. En terecht, wat mij betreft. Dat betekent dat je organisatie tot in de wortels gericht moet zijn op het voldoen aan de wensen van de markt. Je winkel, je collectie, de interactie met je klanten, zowel online als in de winkel … alles moet kloppen; tot in detail. En dan nog moet je beseffen: alles kan beter. Altijd. Wij hebben het zelfs tot onze missie uitgeroepen: wij willen verwachtingen overtreffen. Dat houdt ons scherp en zorgt dat mensen ons aanraden bij buren, vrienden, kennissen, enz. En iedereen weet: betere reclame dan dat is er niet!"

Van Donzel - Pim van Donzel

Quote

"De focus op mond-tot-mond-reclame werpt al snel mooie vruchten af!"

"We zijn ons marketingbudget sinds 2019 anders gaan besteden. Minder advertenties. Minder beurzen. Oftewel: minder push. In plaats daarvan hebben we onze sales-processen tegen het daglicht gehouden: waar, op welke contactmomenten, kunnen we onszelf verbeteren en/of kunnen we meer waarde bieden? Die strategie werpt zijn vruchten af. De gemiddelde klanttevredenheid is hoger, de omzet per klant ook en het mooie is: er komen meer nieuwe klanten bij dan ooit!"

VAEX Group - Marjolein Waals

Wie wij zijn

Rob de Groot


Rob de Groot

Het mooiste aan meer aandacht voor mond-tot-mond-reclame? Dat is dat je mensen in je hele organisatie weer in beweging krijgt. Reclame was lange tijd vooral iets van de mensen van communicatie en marketing, het wordt weer iets dat iedereen raakt en waar iedereen bij betrokken raakt. Je groeit als organisatie, in alle opzichten!

Jolein Bloemen


Jolein Bloemen

Mond-tot-mond-reclame maakt je creatief. Je wilt namelijk dat alle mensen die bij je organisatie betrokken zijn – medewerkers, klanten, leveranciers, enz. – over je praten. Positief, enthousiast, met een glimlach. Vandaag, maar ook morgen en volgend jaar nog. Dat vergt inderdaad veel, op menselijk en creatief vlak, maar levert je per definitie ook veel op.

Bo van den Bosch


Bo van den Bosch

Over wie praat jij? Dat merk dat je onlangs heeft verrast, die vervelende klantenservice waar je minutenlang in de wachtrij staat of over dat toffe bedrijf waar je zelf werkt. Jij vertelt dat wat je opvalt, positief óf negatief, én dat raakt. Dat is voor mij mond-tot-mondreclame.

Kom

Hoog tijd om mensen te gaan raaken en jouw business een boost te geven. De eerste stap kan al direct raak zijn: een afspraak met Raaker. Vrijblijvend. Bij jou of bij ons. In een uur vertellen we je wat mond-tot-mond-marketing voor jou kan doen. Bel of mail nu nog.

0413-783 321
info@raaker.nl

Loopkantstraat 7D
5405NB Uden

Of volg ons op social media:

Liever met enige regelmaat tips in je mailbox?